Time lapse

Om processen die een langere termijn beslaan inzichtelijk te maken worden er time lapse opnamen gemaakt. Time lapse is een filmtechniek waarbij er minder beelden per tijdseenheid opgenomen worden dan de framerate bij het afspelen. Dit levert een versnelde film op, waardoor effecten zichtbaar gemaakt kunnen worden die normaal te traag zouden verlopen om waar te nemen. Er is ook een andere techniek mogelijk, bijvoorbeeld door de camera af en toe 'aan' te zetten. Hiernaast ziet u twee voorbeelden.Time lapseTime lapse bouwen
Zeelandfilm  |  Zeeland  |  Films  |  Tel. 06 - 50644155  |